Mše svaté a svátosti

MŠE SV. V KOHOUTOVICÍCH – KAPLE SV. RODINY

Neděle 7:30 10:30
Úterý 17:30      

V červenci a srpnu pouze v neděli v 7:30

Mše sv. o slavnostech - vždy dle ohlášek
 

MŠE SV. V ŽEBĚTÍNĚ – FARNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Neděle    9:00  
Pondělí  18:00  
Středa  16:45  dětská (během školního roku)
Čtvrtek  18:00  
Pátek    18:00  
Sobota    8:00  

Mše sv. o slavnostech a svátcích vždy dle ohlášek www.farnostzebetin.cz


SVÁTOST SMÍŘENÍ (a setkání s otcem Jiřím)

v Domku Svaté rodiny
Neděle od 7:00 do  7:20
Úterý od 17:05 do 17:20 a od 18:15 do 19:00 (během školního roku)

ve farním kostele (zpovědní místnost)
vždy púl hodiny před každou mší sv. kromě nedělí 

Jinak po domluvě s otcem Jiřím

1. pátek v měsíci  - otec Jiří po domluvě navštěvuje a zpovídá nemocné a podává sv. přijímání


SVÁTOST KŘTU
Kontaktujte prosím otce Jiřího nejméně 2 měsíce před plánovaným datem křtu.
Údaje pro matriku pokřtěných - k vytištění


PRVNÍ SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ
Přihlášené děti ze 3. třídy ZŠ a starší připravuje otec Jiří 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Kontaktujte prosím otce Jiřího.
Připravovat se mohou všichni pokřtění od 15 let. 


SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Kontaktujte prosím otce Jiřího nejméně 5 měsíců před plánovaným datem svatby.


SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Kontaktujte prosím otce Jiřího.