Kontakty

Farář:

P. Mgr. Dr. Jiří Bůžek
Křivánkovo nám. 10
641 00 Brno-Žebětín
tel.: 734 271 856

mail: brno-zebetin@dieceze.cz

Skype: jiri.buzek

www.farnostzebetin.cz

Číslo účtu kohoutovické části farnosti: Fio banka, 2901102652/2010

Číslo účtu žebětínské části farnosti: Česká spořitelna, 1341791319/0800

IČO 64327299

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách.

Sakristián:

Ervín Žůrek
Bašného 49
623 00 Brno-Kohoutovice
tel.: 728 354 152

Domek Svaté rodiny:

Bašného 40, https://domek.kaplekohoutovice.cz

Správcové Domku:

správce aktivit v Domku - Martin Kyselák

tel.: 736 788 377, martin.kyselak@kaplekohoutovice.cz

technický správce Domku - Jan Sychra

tel.: 603 971 314, jan.sychra@centrum.cz

koordinace úklidu Domku - Jana Brázdová

jana.brazdova@kaplekohoutovice.cz

Ekonomická rada farnosti:

za Žebětín: David Vošmera, Pavel Šalomon
za Kohoutovice: Jiří Doffek, Jaroslav Suchý
​(v ekonomických záležitostech se nebojte obrátit na otce Jřího)

Farní pastorační rada: 

za Kohoutovice:
Jitka Adolfová, František Brázda, Jiří Doffek, Petra Doffková, Marie Jírů, Jakub Sychra, Pavel Širůček st., Martin Valeš, Irena Veselá, Kateřina Vlachová, Ervín Žůrek
společný mail:fprk@kaplekohoutovice.cz

za Žebětín:
Jiří Březina, Irena Čornejová, Michaela Gyönyörová, Jana Holešovská, Martin Linduška, Kateřina Pospíšilová, Jiří Roháč, Filip Šalomon, Hana Trčková, Pavel Trčka,
společný mail: fprz@farnostzebetin.cz

Zápisy ze schůzí zašle na požádání otec Jiří.

Pastorační asistentka

Petra Doffková
tel.: 604 240 107, petra@doffek.cz

Varhaníci:

Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz

Martina Jansová

Ondřej Doffek

Katechetky:

Marie Jírů, marie.jiru@kaplekohoutovice.cz

Hana Strmisková, hana.strmiskova@gmail.com

Ministranti:

Petr Hrabovský, petr.hrabovsky@kaplekohoutovice.cz

Spolčo holek

           https://scuky-spolcokohoutovice.webnode.cz/

mladší - Kateřina Vlachová, katerina.vlachova@kaplekohoutovice.cz

starší - Veronika Horáková, veronika.hrabovska@kaplekohoutovice.cz

Mládežácké spolčo

otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Klub křesťanských seniorů:

https://seniori.kaplekohoutovice.cz/

seniori@kaplekohoutovice.cz

Sbory: 

          https://sbor.kaplekohoutovice.cz

Kůrnice

Petra Doffková, petra@doffek.cz 

Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz

Sbor mladých

Barbora Valešová, barbora.valesova@kaplekohoutovice.cz

Markéta Chmelíková, marketa.chmelikova@kaplekohoutovice.cz

Růženec v radiu Proglas:

Františka Doležalová, frantiska.dolezalova@kaplekohoutovice.cz

Modlitby matek:

Milena Spurná, milena.spurna@kaplekohoutovice.cz

Svatoušci (klub rodičů s dětmi):

svatouscikohoutovice@seznam.cz

Živý růženec:

Libuše Brázdová, tel.: 736 177 060

Adopce na dálku:

Filip Münz, filip.munz@kaplekohoutovice.cz

Společenství křesťanské mládeže:

Adam Vošmera, skm@kaplekohoutovice.cz

Skauti a skautky: 

www.ignisbrno.cz

Chlapecký 72. oddíl - http://72.skaut1stredisko.cz/

Vůdce oddílu Čára - Jiří Březina, brezina.jir@gmail.com

 

Dívčí 26. oddíl -  http://26d.skaut1stredisko.cz/

Vůdkyně oddílu Lenti - Lída Švédová, brezilid@gmail.com

 

Facebook 

(všechny výše jmenované osoby se zveřejněním údajů souhlasily)