Fotogalerie

Fotky jsou většinou umístěny na facebookovém profilu kaple. K jejich prohlížení nemusíte mít účet na fb. Jakmile se objeví okénko s požadavkem "vytvořit nový účet", klikněte na "teď ne". 

Rok 2022

Noc kostelů v Žebětíně, více foto

1. sv. přijímání, Žebětín

Farní pouť do Mikulčic

Bílá Sobota

Postní duchovní obnova

Materiální sbírka pro Ukrajinu

Výstava obrazů Evy Hájkové

Farní ne-ples - scénka spolča mládeže

Ekumenická bohoslužba slova 18.1.

Rok 2021

Rorátní mše sv. 10.12., Kohoutovice

Mikuláš ve farním kostele, fotogalerie Žebětín

Rorátní mše sv. 3.12., Žebětín

Uvedení nových akolytů

Svatoušci v říjnu

Farní bazar

Farní víkend 11.-12.9. ; foto V. Kříž; misijní běh P. Kaňovský

Noc kostelů 28.5.

Rok 2020

Farní víkend

Chaloupky ministrantů a spolča děvčat

Noc kostelů v Žebětíně

Velikonoční klapání

Farnost šije roušky

Večer chval 12.2. - společenství Modlitba tancem

Farní ples 8.2. - scénka spolča mládeže

Ekumenická bohoslužba slova

Tříkrálová sbírka

Rok 2019

Silvestrovská procházka

Štědrý den v kapli

Vánoční úklid kaple

Betlémy v kapli a v Domku

Adventní věnce

Mikulášské perníčky

Misijní neděle před kaplí

Výroba biblických postaviček

Farní dobročinný bazar

Setkání prvokomunikantů na Petrově

Farní víkend

1. sv. přijímání

Farní pouť Neratov

Noc kostelů v Kohoutovicích

Farní výlet - Chlébské

Farní ples 23.2. - scénka mužů

Tříkrálová sbírka

Rok 2018

Vánoce

Island

Výroba adventních věnců

Mikulášské perníčky

Den Bible

Scény z biblických postaviček v kapli

Misijní koláč

Farní dobročinný bazar

110. výročí posvěcení kaple

Farní víkend,  foto V. Kříž: pouť, farní den

Pouť na Svatou Horu

Výroba biblických postaviček v Domku

Vánoční akce a bohoslužby v Žebětíně - foto V. Kříž

Farní ples 27.1. - foto M. Fejfuša

Rok 2017

Žehnání nových prostor Domku

Výrova adventních věnců

Koncert DNA v Žebětíně

Den Bible

Scény z biblických postaviček v kapli

Farní dobročinný bazar

Metodika práce s biblickými postavičkami

Mládežácké spolčo u sv. Zdislavy

Úklid po rekonstrukci Domku

Hromadné fotky

Farní víkend

Rekonstrukce Domku - srpen

Chaloupka holek - Karolinka

Chaloupka ministrantů - Rudíkov

Tábor skautek 26D - foto Lukáš Potáček

Noc kostelů v kapli 9.6.

farní pouť do Mariazell 3.6.

Biřmování

Velikonoční triduum

Křížová cesta skautů

Jarní výlet na Pálavu

Odpoledne pro prvokomunikanty - jaro 2017

Farní ples scénka žen

Farní ples - foto Jakub Hruška

Výroba biblických postaviček na faře

 

Rok 2016

Mikuláš ve farním kostele - foto V. Kříž

Žehnání Svatomartinského vína - foto J. Hruška

Sbor mladých a Kůrnice

Den Bible

Oprava střechy kaple

Odpoledne na faře pro prvokomunikanty (II.)

Farní dobročinný bazar - podzim

Spolčo holek peče na bazar

Brigáda - úklid v Domku

Farní víkend, foto maskérna
foto pana Kříže: pouť na Vranovfarní den

Chaloupka holek - Karolinka

Vyklízenírekonstrukce Domku

Farní vycházka

Farní pouť ke svaté bráně do Žďáru nad Sázavou 12. 6. 2016

Noc kostelů v Žebětíně 10. 6. 2016

Klub křesťanských seniorů v Kutné Hoře a Číhošti 28.4.2016​

Biblické postavičky v kapli

Farní cyklopouť

Výroba hraček pro Ukrajinu

Farní dobročinný bazar - jaro

Spolčové pečení na bazar

Velikonoční pozdrav z Haiti

Velikonoční vigilie - spojené sbory

Pohled pro misie - postní doba

Farní plesscénka spolča mládežeargentinské tango

 

Rok 2015

Vánoční úklid kaple

Výroba adventních věnců a Církevní Silvestr

Den Bible, Pohled pro misie

Svatomichalská gregoriánská schola

Odpoledne na faře pro děti, které byly u 1.sv.přijímání

Farní víkend

Chaloupka holek - Karolinka

Rajhrad - předání kreseb otci Pavlovi

Táborová rozlučka s otcem Pavlem 26.7.

Táborák 24.6.

Výroba hraček pro Ukrajinu 10. a 14.6.

Noc kostelů 29.5.

Pouť do Rajhradu 17.5.

Farní dobročinný bazar

Klapání

Pohled pro misie

Farní ples 2015, scénka mužů

 

Rok 2014

Keramické figurky

Výroba rekvizit k biblickým postavičkám

Výroba adventních věnců

Den Bible

Biblické postavičky z kaple

Farní víkend

Výroba biblckých postav v Neratově

Táborák na závěr školního roku 25.6.

Pouť do Tuřan 21.6.

Seslání Ducha Svatého - biblické postavičky

Jeden den na Petrově 29.5.

Spolčové pečení

Velikonoční triduum v kostele v Žebětíně

Velikonoční úklid v kapli

Výroba biblických postaviček 8. - 9. března

Farní ples

 

Rok 2013

Kdo všechno se přišel poklonit Ježíškovi do Betléma?

Půlnoční mše svatá 24.12.

Mše svatá pro děti 24.12.

Vánoční úklid kaple 23.12.

Večer chval 11.10.

Farní den

Farní ples

 

Rok 2012

Farní den

Farní ples

 

Rok 2011

Farní den