Kurzy Alfa v Kohoutovicích

Nový běh kurzu plánujeme od 21. září 2022. 

Kontaktní osoba:
Markéta Bradáčová
tel:    776 006 504 (případně 731 741 703)
mail: alfa@kaplekohoutovice.cz

Co je kurz Alfa?
Kurz Alfa je úvodem do současného praktického křesťanství a zároveň příležitostí prozkoumat smysl života během dvanácti večerů a jednoho víkendu. Vznikl na půdě anglikánské církve v Londýně v 70. letech 20. století a během 90. let jej převzaly křesťanské církve na celém světě.
Průběh kurzu je proto stejný ve všech křesťanských církvích, stejně jako probíraná témata. Nejedná se o kurz primárně vzdělávací, ale zážitkový - více než o předávání informací jde o vzájemné sdílení.

Pro koho je určen?
Pro každého, kdo se chce více dozvědět o křesťanství či kdo hledá odpovědi na důležité životní otázky a nemá si o nich s kým promluvit.
Nezáleží na věku, životním stavu, vzdělání ani vyznání - přijít mohou jak lidé, kteří se zatím s křesťanstvím blíže nesetkali, tak lidé pokřtění a víru nepraktikující, kteří by si chtěli základy víry znovu oživit.

Kdo kurz organizuje?
Obyčejní lidé žijící většinou v Kohoutovicích a Žebětíně, křesťané různého věku, životního stavu i vzdělání, kteří nejsou specialisty na teologii či církevní dějiny a nemají hned po ruce hotové odpovědi na důležité životní otázky. Zato jsou připraveni tyto odpovědi společně se svými hosty hledat a dělit se o své zkušenosti s Bohem a vírou.

Jak kurz probíhá?
Začíná společným jídlem, pokračuje půlhodinovou přednáškou na dané téma a končí hodinovou diskuzí ve skupinkách, kde je možné téma večera rozvinout, klást otázky, vyjádřit vlastní názor nebo se podělit o své zkušenosti. Večer začíná v 18:30, končí ve 21:00 hod. Účast je bezplatná a nezávazná. Témata jednotlivých večerů jsou uvedena níže.

Pokud máte zájem kurz Alfa navštívit, můžete se již nyní přihlásit na mailové adrese alfa@kaplekohoutovice.cz či na telefonním čísle 776 006 504 (případně 731 741 703). Vaše včasné přihlášení nám pomůže připravit optimální množství občerstvení a případně také včas zohlednit Vaše případné požadavky na dietní jídlo.
Pokud nestihnete první večer, můžete se ke kurzu připojit i později, nejpozději však do 4. večera.
Pokud po prvním večeru či v průběhu kurzu zjistíte, že Vám Alfa nevyhovuje, můžete kdykoli odejít a dále nepokračovat.

Kurz alfa pořádá římskokatolická církev v Brně s podporou brněnského biskupa Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr.

Témata jednotlivých večerů:
Uvodní večer
Kdo je Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Jak nás Bůh vede?
Jak odolat zlému?
Jak mluvit s druhými o víře?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?

Součástí kurzu je víkendové (případně celodenní) setkání na téma Kdo je Duch svatý? a závěrečná slavnostní veřčeře.

Více o alfě.

Nabídka online kurzu.

Nahrávky přednášek

Heslo: