Aktuality

Adopce na dálku v naší farnosti

V současnosti podporujeme Louise Gerline Devillus z Haiti.

Kontaktní osobou je Filip Münz, filip.munz@kaplekohoutovice.cz

"Dopis" z Haiti z Haiti - jaro 2015 zde

Video z Haiti - Velikonoce 2018  https://youtu.be/94MCiDybvpg