Aktuality

Termíny farních akcí 2019

Termíny nepravidelných farních aktivit najdete v záložce Kalendář akcíJe průběžně aktualizován.

Biblické hodiny se konají ve středu od 19:30 na faře v Žebětíně v těchto termínech:
V roce 2020: 8. ledna, 5. února, 4. března, 1. dubna, 29. dubna, 27. května, 24. června.

Otevřené společenství se schází ve středu od 19:30 v Domku v Kohoutovicích v těchto termínech:
V roce 2019:  18. prosince.

V roce 2020: 22. ledna, 19. února, 18. března, 15. dubna, 13. května, 10. června.

Případné změny budou uvedeny v ohláškách.

 

2019 - pouze vybrané akce

prosinec

1.12. 30 let života farnosti ve svobodě

7.12. adventní duchovní obnova

28.12. vánoční koncert Tria od sv. Jakuba - Žebětín 

........

leden 2020

5.1. vánoční koncert žebětínského chrámového sboru

21.1. ekumenická bohoslužba

únor 

8.2. farní ples

březen

27.-29.3. farní bazar

květen

17.5. první sv. přijímání, Kohoutovice

24.5. první sv. přijímání, Žebětín

červen

5.6. Noc kostelů

21.6. biřmování

září

12.-13.9. farní víkend

více informací >>

Pořad vánočních bohoslužeb 2019/20

Vánoce ve farnosti

více informací >>

Křesťanské Vánoce

Na webu Křesťanské Vánoce najdete informace o bohoslužbách, koncertech, betlémech...

Betlém a koledy v Domku

Sbor mladých - vánoční zkoušky:

Vše o sborech ve farnosti na www.sbor.kaplekohoutovice.cz

20. 12. zkouška 16:00 - 18:00

21. 12. zkouška 14:00 - 16:30

23. 12. zkouška 16:00 - 18:30

24. 12. zkouška 14:30, mše v 16:00

26. 12. zkouška 9:30, mše v 10:30

12. 01. zkouška 9:30, mše v 10:30

Vánoční koncerty v Žebětíně

 

Fond PULS

Klub dětí

 

Fb profil zde.

více informací >>

Večer chval

 

Adopce na dálku v naší farnosti

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Úřední hodiny na faře

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»