Farní knihovna v Brně-Kohoutovicích

Vážení a milí čtenáři,
farní knihovnu v Domku Sv. rodiny v Kohoutovicích jsme pro Vás znovu otevřeli 24. října 2021.

Naše knihovna obsahuje pouze křesťansky zaměřenou literaturu, sloužící především k rozvoji osobního života s Bohem a napomáhající praktickému žití křesťanských hodnot v mezilidských vztazích.

Knihy si můžete vypůjčit na dobu dvou měsíců, a to poté, co se zapíšete do knihy výpůjček, kde na sebe necháte kontakt (příjmení, jméno a telefon či e-mail - a přidáte vlastnoruční podpis:-). Knihy prosím vracejte opět v době otevření knihovny někomu z našeho týmu a nevkládejte je sami zpátky do polic. Děkujeme za pochopení a za spolupráci. Seznam knih k zapůjčení najdete na webu kaple a v papírové podobě také přímo v Domku.

Více informací k orientaci v knihovně a k systému uspořádání knih včetně seznamu s tříděním a vyhledáváním najdete zde: Knihy v knihovně

Náš tým se na Vás bude těšit vždy jednou ze 14 dní v neděli, vždy cca půl hodiny po každé mši sv., tj. mezi 8.30 a 9.00 a mezi 11.30 a 12.00.

Termíny, kdy je knihovna otevřena: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.

Máte dotaz? Napište nám na adresu knihovna@kaplekohoutovice.cz.

Těšíme se na vás!
J. Adolfová, Z. Hrabovská, M. Kyseláková a I. Veselá.