Mše svaté a svátosti

MŠE SV. V KOHOUTOVICÍCH – KAPLE SV. RODINY

Neděle 7:30 10:30
Úterý 17:30      

V červenci a srpnu pouze v neděli v 7:30

Mše sv. o slavnostech - vždy dle ohlášek
 

MŠE SV. V ŽEBĚTÍNĚ – FARNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Neděle    9:00  
Pondělí  17:30 dětská (během školního roku)
Středa  18:00  
Čtvrtek  18:00  
Pátek    18:00  
Sobota    8:00  

Mše sv. o slavnostech a svátcích vždy dle ohlášek www.farnostzebetin.cz


SVÁTOST SMÍŘENÍ
a setkání s otcem Jiřím v Domku Svaté rodiny

Neděle od 7:00 do  7:20
Úterý od 17:05 do 17:20 a  od 18:15 do 19:00 (během školního roku) 

Jinak po domluvě s otcem Jiřím

1. pátek v měsíci  - otec Jiří po domluvě navštěvuje a zpovídá nemocné a podává sv. přijímání


SVÁTOST KŘTU
Kontaktujte prosím otce Jiřího nejméně 2 měsíce před plánovaným datem křtu.
Zápis k žádosti o křest k vytištění


PRVNÍ SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ
Přihlášené děti ze 3. třídy ZŠ a starší připravuje otec Jiří 
úterý    13:25 - 14:10 na faře v Žebětíně
čtvrtek 14:40 - 15:25 v Domku Svaté rodiny
První setkání 9. ledna 2018.
Termín slavnosti: 27. května 2018 Kohoutovice, 3. června 2018 Žebětín


SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Kontaktujte prosím otce Jiřího.


SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Kontaktujte prosím otce Jiřího nejméně 3 měsíce před plánovaným datem svatby.


SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Kontaktujte prosím otce Jiřího.